Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wartośći i postawy - uczniowie PSP B.Koraszewskiego

* 1. Jakimi wartościami kierujesz się w życiu? (w domu, w szkole, wśród rówieśników)
Wybierz co najmniej 6 wartości.
bezpieczeństwo wygląd punktualność
sprawiedliwość przyjaźń mądrość
przyjaźń rodzina zabawa
odpoczynek szczęście wiara
dobro tolerancja marzenia
solidarność bogactwo odwaga
uczciwość zdrowie nauka, kariera
praca prawda miłość
wolność
* 2. Co jest dla Ciebie ważniejsze: wartości jednostki czy wartości całego społeczeństwa?
wartości całego społeczeństwa
wartości jednostki
* 3. Wybierz co najmniej 6 wartości i ułóż je od najważniejszej do mniej ważnej.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   punktualność
 •   wiara
 •   zabawa
 •   nauka, kariera
 •   prawda
 •   szczęście
 •   rodzina
 •   praca
 •   sprawiedliwość
 •   tolerancja
 •   wygląd
 •   marzenia
 •   bogactwo
 •   wolność
 •   mądrość
 •   uczciwość
 •   przyjaźń
 •   zdrowie
 •   dobro
 •   odpoczynek
 •   przyjaźń
 •   odwaga
 •   solidarność
 •   miłość
 •   bezpieczeństwo
* 4. Z kim rozmawiasz o wartościach?
z rówieśnikami z nauczycielami w szkole
z nikim z przyjaciółką, przyjacielem
z rodzicami w domu
* 5. Człowiek wartościowy to ten, który ...
sumiennie wypełnia swoje obowiązki ma pieniądze
jest uczciwy jest ładny
ma władzę poświęca się dla innych
6. Oceń siebie. Jestem ...
Wpisz kilka swoich cech od najważniejszej, do najmniej ważnej.
* 7. Czy potrafisz zaakceptować wartości i poglądy wyznawane przez innych, nawet wtedy, gdy różnią się one od Twoich?
tak
nie
czasami
* 8. Czy wartości maja wpływ na normy zachowania się uczniów w szkole?
tak
nie
9. Czy Twoje zachowanie w szkole wyraża wartości, które cenisz najbardziej?
tak
nie
nie wiem
* 10. Czy wiesz, jakich postaw i zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?
nie
tak
* 11. Czy przestrzegasz norm i zasad obowiązujących w szkole (np. regulaminy zachowania, kontrakty klasowe)?
zawsze
często
czasami
rzadko
nigdy
* 12. Co czujesz, gdy zdarzy Ci się zachować w sposób, niezgodny z normą?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi.
nic
złość
wstyd
poczucie winy
satysfakcję
radość
zdenerwowanie
smutek
strach
13. Jaki wzorzec ucznia jest Tobie najbliższy?
osoba, zawsze stara się być taka, jak tego życzyliby sobie rodzice,
osoba, zawsze stara się najwięcej nauczyć w szkole
osoba, najbardziej stara się o popularność wśród kolegów i koleżanek
osoba, która stara się postępować w życiu tak, jak sama uważa za słuszne
inne
14. Które z postaw najczęściej zauważasz wśród uczniów naszej szkoły?
nigdyrzadkoczasamiczęstobardzo czesto
uczciwość
nieuczciwość
pracowitość
lenistwo
patriotyzm
poczucie odpowiedzialności
brak odpowiedzialności
odwaga
tchórzostwo
religijność
ofiarność
agresja
obojętność
lekceważenie innych
tolerancja
brak tolerancji
arogancja
wywyższanie się
poniżanie innych
15. Które z wymienionych postaw, kierują najczęściej twoim postępowaniem w szkole?
Podaj co najmniej 3.
16. Czy według Ciebie szkoła uczy:
taknie
postaw patriotycznych
postaw obywatelskich
bycia członkiem rodziny
przywiązania do regionu
przeciwdziałania agresji
zdrowego stylu życia
zapobiegania patologiom i uzależnieniom (np.papierosy, alkohol, narkotyki)
17. Co motywuje Cię do działania i pozytywnych zachowań?
zawszeczęstoczasamirzadkonigdy
postępy
pochwały
kary
groźby
sukcesy
porównanie do innych
odpoczynek
radość
nauka
zabawa
spotkania z rówieśnikami
nic


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .